Badania histopatologiczne

Badanie mikroskopowe wykonywane jest na usuniętej w trakcie zabiegu tkance. Ma na celu dokładną ocenę komórek, z których zbudowana jest zmiana. Szczególne znaczenie w tym badaniu ma wykluczenie rozrostów nowotworowych.

ZAPYTAJ O WIZYTĘ