Coaching zdrowia

Coaching Zdrowia jest przeznaczony dla osób, które szukają wsparcia w wysiłkach związanych ze zmniejszeniem wagi ciała, chcą zapanować nad emocjami, pokonać stres i zmienić styl życia. Coaching nie oznacza wyszukiwania właściwego rozwiązania za innych. Coaching jest formą rozmowy przebiegającej zgodnie z określonymi zasadami opartymi na szacunku, otwartości, empatii i mówieniu prawdy. Coach stara się pomóc klientowi w znalezieniu własnej drogi za pomocą pytań otwartych, które skłaniają do refleksji i pracy nad sobą, stwarzają możliwość spojrzenia na sprawy z nowej pespektywy, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Coach zadaje pracę domową w postaci różnych ćwiczeń, a niektóre z nich wykonuje się podczas sesji. Pracuje z wartościami, motywacją, celami lub działaniami klienta, stosując również różnego rodzaju techniki oddechowe czy wizualizację.

ZAPYTAJ O WIZYTĘ