Regeneracja dla organizmu

Zabieg fibryną bogatopłytkową

zdjęcie fibryna bogatopłytkowa

Czym jest fibryna bogatopłytkowa?

Fibryna bogatopłytkowa jest naturalnie powstającym w osoczu nierozpuszczalnym białkiem, posiadającym silne właściwości regeneracyjne. Podobnie jak osocze, zalicza się ją do krwiopochodnych preparatów autologicznych. Fibryna, która powstaje z fibrogenu na skutek działania trombiny, stymuluje wytwarzanie naturalnej sieci w tkankach, na których będą zachodziły procesy naprawcze. Stanowi pewnego rodzaju esencję komórek macierzystych, leukocytów i czynników wzrostu, dzięki którym intensywnie rewitalizuje i regeneruje tkankę skórną. Zastosowanie fibryny umożliwia wykorzystanie potencjału regeneracyjnego ludzkiego organizmu.

Fibrynę bogatopłytkową pozyskuje się poprzez odwirowanie krwi pobranej od pacjenta. Dzięki temu, że jest ona preparatem autologicznym, ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej lub odrzucenie podanej substancji przez organizm, jest niewielkie.

Fibryna a osocze bogatopłytkowe

zdjęcie fibryna bogatopłytkowa

Podstawową różnicą pomiędzy fibryną bogatopłytkową a osoczem bogatopłytkowym jest prędkość wirowania w procesie jej pozyskiwania. Tutaj jest ona dużo niższa w porównaniu z wirowaniem, które ma miejsce podczas izolowania osocza. Pozwala to na mniejszy stopień oddzielenia jej, dzięki czemu znaczna ilość pozostaje w preparacie. Dodatkowo fibryna, w przeciwieństwie do osocza, posiada usieciowioną i trójwymiarową strukturę. Wpływa to na wydłużenie czasu stymulacji płytek krwi do wydzielania czynników wzrostu, a to właśnie one biorą czynny udział w tworzeniu nowych komórek skóry, kolagenu i naczyń krwionośnych.

Zabieg z zastosowaniem fibryny bogatopłytkowej dedykowany jest osobom, które stawiają na naturalne i jednocześnie bardzo bezpieczne odmładzanie skóry.

Efekty po zabiegu:

Wskazania do zabiegu:

1 okolica 30 minut600 PLN
2 okolice 30 minut1000 PLN

Zaufaj naszym specjalistom i umów się na wizytę

Scroll to Top